Wat houdt het lidmaatschap in ed

Je kunt elke dag van de week gebruik maken van de banen van 8.00 uur t/m 23.00 uur. Activiteiten zoals tennisles, toernooien e.d. hebben wel voorrang op vrij spelen. In principe kan iedereen lid worden, echter door de tennisleraar wordt geadviseerd om kinderen pas vanaf circa 7 jaar te laten tennissen.

Aanmelden als lid van TVA

Aanmelden als lid kan door het invullen van een aanmeld formulier en machtigingsformulier.
Beide formulieren kunt u downloaden van deze website.

Lever de ondertekende formulieren met pasfoto in bij Cindy van Hoof, Staayerhof 12 Afferden.

Contributie TVA 2024

De contributiebedragen hebben betrekking op een kalenderjaar (1jan t/m 31dec).

Seniorlid 1e jaar€ 100
Seniorlid MET vrijwilligerswerk€ 125 
Seniorlid GEEN vrijwilligerswerk€ 185 
Seniorlid 65+€ 100
Winterlid senior€ 65 
Junior lid tot 12 jaar€ 95Inclusief tennislessen
Junior lid tot 12 jaar€ 55Zonder tennisles
Junior lid vanaf 12 jaar€ 125Inclusief tennislessen
Junior lid vanaf 12 jaar€ 70Zonder tennislessen
Zomerlid leden verenigingen van de Alverman€ 45Maanden juni-juli-aug
Competitielid€ 22,50Spelers andere verenigingen
Steunend lid€ 15 

Afmelden als lid van TVA

Indien u het lidmaatschap wilt beeindigen moet u dit uiterlijk voor 31 december doen bij de ledenadministratie. Na deze datum zijn wij genoodzaakt u administratiekosten in rekening te brengen.

Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd, wordt er geen contributie terug betaald.
Vanzelfsprekend mag u nog wel gebruik blijven maken van de banen tot dat het contributiejaar voorbij is.

Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie, ledenadministratie@tvafferden.nl

Download bestanden:

Aanmeldingsformulier

Machtigingsformulier