Baanreglement

1. Zonder ledenpas mag niet worden gespeeld; afhangen van het pasje is verplicht (binnenkort via het Jiba afhangsysteem). Tassen en jassen behoren in de kleedruimtes.

2. Het betreden van de baan is alleen toegestaan met tenniskleding en tennisschoenen 

( zonder noppen en zonder grof profiel ).

3. Bij het betreden/verlaten van de baan dient men gebruik te maken van de bij de baan behorende in- en uitgang.

4. Indien er wachtenden zijn bedraagt de max. speeltijd 60 minuten m.d.v. dat de game altijd mag worden uitgespeeld.

Wanneer de speeltijd beëindigd is, kan op een andere baan verder gespeeld worden mits er wachtende voor die baan zijn.

5. De banen kunnen worden bespeeld van 8.00u – 24.00u.

Voor jeugdleden welke basisschoolleerlingen zijn: tot 19.00u

6. Competitiewedstrijden, toernooien en trainingsuren gegeven door de aangestelde trainer hebben voorrang boven recreatief tennis.

7. Er mogen geen tennislessen gegeven worden, anders dan de door de club aangestelde trainer.

8. Bij veel animo in overleg dubbelspelen. Leden die reeds eerder op de dag gespeeld hebben staan hun tijd af aan hen die nog niet speelden.

9. Reserveren kan alleen voor baan 4. Men mag 2 dagen voorafgaand aan de speeldag of op de speeldag zelf, reserveren. Indien men niet tijdig aanwezig is, vervalt het recht op de gereserveerde speeltijd (binnenkort via het Jiba afhangsysteem).

10. Grasvelden rond de banen niet gebruiken als speelveld. Op het terras geen fietsen/bromfietsen stallen dus ook niet rijden.

11. Schade en mankementen van welke aard dan ook aan banen, terreinen en/of gebouwen melden aan één der bestuursleden.

12. Ieder lid is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het tennispark. Bij vernieling van de baan, terrein etc. kan behalve een aansprakelijkstelling tevens schorsing conform de statuten en/of het huishoudelijk reglement volgen.

13. De baanverlichting uitdoen als er niet meer gespeeld wordt.

Ieder lid mag gebruik maken van de oefenmuur (wordt in het najaar 2010 gerealiseerd).

14. Leden die een niet-lid willen introduceren, betalen voor senioren  €5 p.p.p.d. en voor junioren €2,50 p.p.p.d.

Te betalen bij de dienstdoende kantinedienst of bij Cindy van Hoof, Staaijerhof 12, Afferden.

Tennisleden van andere verenigingen binnen de gem. Bergen kunnen, mits zij geïntroduceerd worden door een TVA.-lid, kosteloos tennissen.

15. Ieder lid is verplicht zich aan het baanreglement te houden.

16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Gewijzigd en vastgesteld in bestuursvergadering

d.d. mei 2011 Bestuur T.V. Afferden.